FAQ FOR PERSONER

Hvad koster det at bruge appen?

Ingenting. Det er helt og aldeles gratis at downloade og bruge appen.

Er appen sikker at bruge?

Det er helt afgørende for os, at du kan benytte appen med fuld tiltro til, at vi håndterer processen så sikkert som muligt. Derfor investerer vi konstant i sikkerhed og sikrer løbende, at vi er 100 % opdaterede i forhold til de gældende sikkerhedsstandarder.

Vi efterlever således OWASP-anbefalingerne. Anbefalingerne har fokus på at software-services er udviklet og kan bruges sikkert. Vi benytter desuden kun førende og godkendte leverandører til hosting af vores platform. Vi hoster i dag hos Microsoft Azure, som er anerkendt for at have en høj grad af databeskyttelse.

Uanset hvor du befinder dig i vores løsning – fra du tilmelder dig, til du sender forespørgsler – garanterer vi, at alle dine data er krypterede og dermed ubrugelige, hvis det utænkelige skulle ske, at de bliver tilgået af fremmede ved et hackerangreb.

Hvad hvis jeg ikke kan finde en virksomhed i appen, som jeg ønsker data fra?

Hvis du søger efter en virksomhed, som ikke eksisterer i appen, skal du blot bruge den service, der kommer frem, som lyder “Ja, fortæl mig, når denne virksomhed er tilføjet”. Så skal vi nok tilføje virksomheden.

Kan jeg sende en forespørgsel til en virksomhed, som måske ikke har data på mig?

Selvfølgelig. Når det kommer til personlige data gælder reglen: Better safe than sorry.

Hvorfor skal jeg acceptere jeres Privacy Policy and Terms & Conditions, før jeg kan gøre brug af løsningen?

Det er nødvendigt, at du accepterer, at du skal benytte løsningen med respekt for virksomhederne, databrug og vores ret til modifikation af løsningen. Vi har gjort os umage for at gøre vores betingelser simple at forstå og rimelige for alle parter. Du er altid velkommen til at spørge os på vores supportmail (support@wearedavid.com), hvis du har nogle spørgsmål til det.

Hvor kan jeg finde WeAreDavids Privacy Policy and Terms & Conditions?

Lige her er vores privacy policy – og her er vores terms and conditions.

Bruger I cookies på jeres hjemmeside?

Nej. Vi tror på, at dine data tilhører dig, og vi vil give dig kontrollen tilbage. Ikke tage den fra dig. Derfor er cookies bandlyst hos david – medmindre de er lavet af dej og chokolade.

Bruger I cookies i jeres app?

Ja, vi holder styr på, hvor mange, der downloader appen, og hvad de bruger den til. Det gør vi for at kunne udvikle appen. Vi deler dog ikke disse personoplysninger med andre. Du giver samtykke til dette, når du downloader appen.

Kan virksomheder svare mig via andre kanaler end appen?

Ja, virksomhederne er ikke forpligtede til at benytte david service desk for at svare din forespøgsel. De er dog forpligtede til at svare dig inden for 30 dage. Og den bedste måde du kan begynde at tage kontrol over din persondata på er ved at bruge david appen.

Hvornår kan jeg forvente et svar fra virksomheden?

Databeskyttelsesreglerne er ret klare. Virksomhederne skal svare dig senest 30 dage, efter du afsendte din anmodning.

Kan virksomheder nægte at slette mine personlige data?

Som udgangspunkt har du ret til at blive slettet og glemt. Men under særlige omstændigheder kan virksomheder nægte at slette dine data. Disse særlige omstændigheder står beskrevet på vores hovedside, men indholdet er som følger:

At udøve retten til ytrings- og informationsfrihed.

At overholde en juridisk forpligtelse til udførelse af en opgave af almen interesse eller udøvelse af officiel myndighed.

Til folkesundhedsmæssige formål af almen interesse.

Arkiveringsformål i almenhedens interesse, historisk videnskabelig forskning eller statistiske formål eller udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har hørt noget fra en virksomhed indenfor den 30 dage lange deadline?

Vi anbefaler, at du giver virksomheden en chance og rykker dem via chatfunktionen i appen. Hvis du ønsker, er du dog i din gode ret til at kontakte Datatilsynet og klage over det manglende svar.

Hvilke data gemmer appen om mig?

Vi gemmer og behandler oplysninger, som du angiver ved oprettelse. Derudover kan du berige din brugerprofil med ekstra tilføjelser i form af køn og aldersgruppe.

Hvor ofte kan jeg sende forespørgsler til virksomheder?

Der er ingen faste regler på området, men vi opfordrer dig til at bruge din sunde fornuft og ikke spamme virksomheder unødigt – det gør intet godt for dig eller for virksomhederne.
Er en anmodning åbenlyst ubegrundet eller sendes anmodninger i overdreven grad til samme virksomhed kan virksomheden enten:
(a) opkræve et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrationsomkostninger, der er forbundet med at give information eller kommunikation eller tage den anmodede handling eller
(b) nægter at handle efter anmodningen.

Det er firmaet, der skal bevise, at anmodningen er åbenlys ubegrundet eller overdreven.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde svaret til mine spørgsmål her?

Så skal du bare sende os en e-mail med dit spørgsmål til på support@wearedavid.com. Så skal vi nok hjælpe dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at slette min WeAreDavid konto?

Vi er naturligvis kede af at miste dig som bruger, men står fast på, at det skal være meget nemt at afmelde sig løsningen. Vores iOS-app (Apple) tillader, at du sletter din konto helt. Du skal blot trykke på “Delete Account”/”Slet Konto” under din profil. Har du i stedet en telefon med Android-styresystem (Google, Sony, Motorola med videre), skal du kontakte os direkte på vores supportmail support@wearedavid.com, så sletter vi dig. Bemærk, at slettede konti ikke kan gendannes. Det gælder også for tilhørende dataforespørgsler og tilhørende data.


FAQ FOR VIRKSOMHEDER

Skal jeg bruge en løsning til at håndtere dataforespørgsler?

Hvis du kan overholde databeskyttelsesreglerne uden en it-løsning, så er du i din gode ret til det. Vi anbefaler dog, at du nøje overvejer, at benytte løsninger der er designet til at varetage netop denne type problemstillinger, så du gør det sikkert og samtidig giver en god kundeservice – også hvad angår data.

Vi er en mindre virksomhed. Er WeAreDavid noget for os?

Lille eller stor – det gør i denne sammenhæng ingen forskel. Vi har bygget en platform, der kan bruges af alle størrelser. Du kan altid bruge den gratis udgave og gøre dig nogle erfaringer. Så kan du se, om WeAreDavids service desk er den rette løsning til jeres virksomhed.

Har WeAreDavid data subjektets fuldmagtshaver?

Anmodningerne, du modtager, er sendt fra borgere, der benytter david appen og de skal derfor sidestilles med en direkte anmodning sendt pr. mail til jer. Det betyder, at WeAreDavid ikke er fuldmagtshaver. Vi går således heller ikke ind i dialogen med jer og jeres kunder.

Hvordan indhenter jeg mere identifikation på forespørgeren?

Det er din forpligtelse af sikre den registreredes identitet. Hvis du ikke er sikker på identiteten, bør du stille nogle supplerende spørgsmål via mail, telefon eller pr. brev, som gør jer i stand til at verificere, om den registrerede nu også er den, som vedkommende påstår. Vi anbefaler, at I benytter vores service desk til formålet. På den måde opnår I en let, sikker og lovmæssig korrekt identificering og kommunikation.

Hvor kan jeg finde den registereredes kontaktinformationer?

Navn og e-mailadresse er allerede tilgængelige i den mail, du modtager. Supplerende oplysninger om den registrerede kan du finde ved at benytte vores service desk. Vi understreger, at vi ikke laver identitetstjek af den registrerede som en del af oprettelsesprocessen. Afsendelse af anmodninger er foretaget uden aktiv involvering fra vores side. Så derfor husk at sikre forespørgerens identitet, inden du udleverer persondata.

Benytter WeAreDavid totrins e-mail verificering?

Det gør vi endnu ikke, men det kommer vi til i nærmeste fremtid. Så derfor skal du lige nu lave de samme identitetstjek ved forespørgsler fra WeAreDavid, som du skal, hvis den registrerede benyttede andre kommunikationskanaler.

Kan vi svare den registrerede udenom WeAreDavid-platformen?

Ja. Det er dit valg, om du ønsker at benytte WeAreDavids service desk eller andre kanaler til at svare den registrerede. Som kundefokuseret virksomhed kan du måske se værdien i at svare kunden via den samme kanal, som kunden har valgt at benytte. Vi vil også altid anbefale at kommunikere på en måde, som er sikker, krypteret og overholder lovgivningen på området. Du bør således ikke vælge usikre kanaler som f.eks. e-mail.

Derudover skal du være opmærksom på, at det er virksomhederne, der skal lette udøvelsen af de registreredes rettigheder, så virksomhederne skal gøre noget aktivt for at svare fyldestgørende på en anmodning

Hvad koster det at benytte WeAreDavids service desk

En hvilken som helst virksomhed kan gratis benytte WeAreDavids service desk. Vi tilbyder at give adgang til flere funktioner mod betaling. Du kan eksempelvis få adgang til en række yderligere features fx flere brugerkonti, adgang til API og person support, som alt sammen øger din værdi ved at bruge løsningen. Find priser og pakkeindhold her

Er WeAreDavid legalt autoriseret til at hjælpe med håndtering af anmodninger?

Det kræver ikke en autorisation at hjælpe registrerede og virksomheder med at overholde de registreredes rettigheder. Når en registreret eller en virksomhed vælger vores løsning, accepterer de således, at vi bistår med at hjælpe med anmodningerne.

Jeg er ikke sikker på, at den forespørgsel, jeg har modtaget, er legitim. Hvad gør jeg?

Hvis du ikke er sikker på den registreredes identitet, kan du eksempelvis stille den registrerede supplerende spørgsmål, som kan hjælpe dig med at blive sikker på den registreredes identitet. Det er den dataansvarliges opgave at sikre sig den registreredes identitet.

Må vi spørge efter en kopi af personens ID?

Kun i følgende tilfælde: 1) Virksomheden er usikker på den registreredes identitet og 2) hvis virksomheden har brugt alle andre muligheder for at verificere den registeredes identitet som f.eks. stille den registrerede supplerende spørgsmål. Med andre ord så kan man som virksomhed ikke bare håndtere alle forespørgsler ved starte med at bede om personlig ID.

Er vi forpligtet til at svare retur på forespørgsler?

Ja. Virksomheder, der ligger inde med persondata er dataansvarlige, og det er den dataansvarlige, der skal lette udøvelsen af de registreredes rettigheder ved at træffe de rette foranstaltninger, som det hedder. Det vil sige, at virksomheden skal svare på anmodningen. Hvis virksomheden ikke svarer, skal virksomheden underrette den registrerede straks og senest en måned efter modtagelsen af anmodningen om årsagen til, at virksomheden ikke svarer. Virksomheden skal også oplyse om muligheden for at klage til Datatilsynet samt at gå til domstolene.

Kan du bede en registreret om at læse jeres privatlivspolitik eller om at kontakte jer direkte?

Det er ikke tilstrækkeligt at henvise en registreret til jeres privatlivspolitik. Da det er virksomhedens ansvar at lette udøvelsen af ​​de registreredes rettigheder, vil det normalt ikke være lovligt at bede personen om at kontakte virksomheden direkte.

Hvis den dataregistrerede ikke er EU-borger, er vi så forpligtede til at reagere på forespørgslen?

Det afhænger af hvilke databeskyttelsesregler i er omfattet af, om I er forpligtede til at svare. Det er samtidig op til jer at beslutte, om I vil behandle borgere uden for EU anderledes end EU-borgere.

Kan vi benytte WeAreDavid til at bede om samtykke?

Nej. I kan ikke bruge WeAreDavid til at indsamle samtykke. Hvis I har et gyldigt samtykke, kan I bede om at den registrerede opdaterer sine oplysninger. Det kan også være, I vil meddele, at I nu vil bruge personoplysningerne til andre formål end de formål, personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

Hvad sker der, hvis vi nægter at svare forespørgeren eller blot ikke er i stand til det?

Hvis forespørgeren er EU-borger, og du nægter at svare eller ikke kan svare, er du forpligtet til at informere den registrerede om begrundelsen for det. I den sammenhæng skal du også oplyse om muligheden for at klage til Datatilsynet.

Er WeAreDavid sikkert?

At have højest mulig sikkerhed i WeAreDavid er ekstremt vigtig for os. Derfor følger vi OWASPs anbefalinger, der betragtes som branchens bedste praksis, når det kommer til at sikre tjenester bedst muligt. Derudover benytter vi kun pålidelige udbydere af it-løsninger. Vi hoster således vores service i skyen hos Microsoft Azure.

Hvor kan jeg finde WeAreDavids Privacy Policy og Terms and Conditions?

Dem har du her privacy policy – og her er vores terms and conditions.

Hvilke informationer har WeAreDavid om vores virksomhed?

Baseret på din oprettelse har vi profilnavn, din e-mailadresse og din rolle ved brugen af service desk. Vi gemmer dit loginadgangskode i et tokenbaseret format, som betyder, at det ikke er læsbart for os eller andre. Baseret på de forespørgsler, du sender, i WeAreDavid, gemmer vi alle de svar, du har afgivet – ligeledes i krypteret form. Kommunikationen du har med forespørgeren gemmes. Kun virksomheden og forespørgeren har adgang til denne kommunikation. Alt er krypteret, og ingen andre kan tilgå disse data i et læsbar format.

Jeg ønsker at slette min virksomhed fra appen. Hvad gør jeg?

Du kan bede os om at slette dit virksomhedslogo fra appen. Vi sletter ingen virksomheder fra appen og ej heller jeres e-mailadresse, som anmodningerne sendes til. Vi ønsker at gøre det enkelt for virksomhederne at gøre det rigtige og hjælpe de registrerede.

Godkender myndighederne WeAreDavid?

Ja, hvis en virksomhed ikke svarer på en anmodning, der er sendt gennem WeAreDavid, vil den registrerede kunne klage til Datatilsynet. I flere sager har vi således set, at Datatilsynet har sendt rykkerbreve til de virksomheder, der ikke har svaret på en anmodning.

Hvad siger Datatilsynet om indsigtsanmodninger sendt via appen?

Datatilsynet har gjort det klart, at “der er ingen formkrav til, hvordan en anmodning om indsigt sendes, og en app eller en portal kan således også være en vej”. Du kan læse mere om Datatilsynets syn på indsigt gennem apps her.